Estás en:Accesos directos Formularios Europe Direct Subscrición Boletín 9' UE

Subscrición Boletín 9' UE

Subscrición á lista de distribución por e-correo do Boletín electrónico quincenal 9' UE.

*

De acordo ca normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación coa finalidade de xestionar a subscrición ao “Boletín 9 minutos UE”. Estes datos serán tratados de maneira confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na normativa vixente. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, dirixíndose por escrito ao Rexistro de Entrada da Deputación Provincial da Coruña na Avenida do Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou ben a través da sede electrónica. Para calquera outra dúbida relacionada coa protección de datos pode dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

Desexo darme de baixa no Boletín electrónico 9' UE

Solicitar baixa