Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Melide - ORDENANZA N 28.2: PREZOS PBLICOS CAMPAMENTO URBANO

Publicación provisional : 30-12-2005 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-2005 BOP N 298
Aplicable desde 27-12-2011

Redacciones Redacciones
 - PRIMEIRO:
 - SEGUNDO:
 - TERCEIRO:
 - CUARTO:
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  PRIMEIRO:  
 

Que se leve a cabo o establecemento do prezo pblico, por unha cantidade de 15,48 euros/semanais para cada neno/a, tendo en conta o desconto seguinte: Aquelas familias, con dous o mis membros inscritos no campamento urbano, tern un desconto do 50% na tarifa de cada membro inscrito, a partir do segundo.

   
  SEGUNDO:  
 

A non esixencia do depsito logo do importe total ou parcial do prezo pblico, como requisito para a prestacin do servizo ou a realizacin da actividade.

   
  TERCEIRO:  
 

Declarar expresamente, conforme memoria econmico‑ financieira que acompaa proposta, a existencia de razns sociais, benficas, culturais e de interese pblico, que as o aconsellan, para fixa‑los prezos pblicos por debaixo do lmite previsto no Artigo 44 do TRLFL 2/2004, dado que os prezos pblicos non cubren o custo do servizo. Debern consignarse no Orzamento do 2008, as dotacins oportunas para a cobertura da diferencia resultante, por importe de 1.368,40 euros, que se imputar con cargo crdito da partida 451.22706 do Orzamento do 2008.

   
  CUARTO:  
 

O prezo pblico comezar a esixirse ao da seguinte da sa publicacin no BOP.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

Esta ordenanza 28.2 relativa s prezos pblicos de campamento urbano e un desarrollo da ordenanza xeral nm. 28, reguladora do establecemento ou modificacin dos prezos pblicos do Concello de Melide.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios