Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Melide - ORDENANZA N 28.3: ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLO CENTRO SOCIAL

Publicación provisional : 16-09-2013 BOP N 176 -- Publicación definitiva : 16-09-2013 BOP N 176
Redacción Aplicable desde 15-10-2014

Redacciones Redacciones
 - Primeiro: Tarifa:
 - Segundo:
 - Terceiro:
 - Cuarto:
 - Quinto:
 - Sexto:
 - Stimo:
 - Oitavo:
 - Noveno:
 - Dcimo:
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Primeiro: Tarifa:   redacciones
 

O importe a aboar polos usuarios/as das actividades que se impartan unha ou das horas semanais durante mis de 3 meses para maiores de 60 anos ou pensionistas, as como os cnxuxes dos participantes das mesmas, ser de 5 euros ao mes por asistir primeira actividade e de 3 euros ao mes pola segunda e sucesivas. No caso de que as actividades tean unha duracin de 3 meses como mximo, o importe ser de 12,38 eurosao mes e gozaran dos mesmos descontos que os usuarios/as das escolas deportivas/culturais.

   
  Segundo:   redacciones
 

Nas actividades dirixidas a todo tipo de pblico o importe ser de 12,38 euros, independentemento da duracin das mesmas, e gozaran dos mesmos descontos que usuarios/as das escolas deportivas/culturais.

   
  Terceiro:  
 

Sadas e excursins de dous ou mis das: 30 euros por persoa que se esixirn antes da realizacin da actividade.

   
  Cuarto:  
 

Declrase expresamente a existencia de razns culturais e de interese pblico que aconsellan a fixacin do prezo pblico por debaixo do custo da actividade.

   
  Quinto:  
 

A modificacin do prezo pblico entrar en vigor ao da seguinte ao da sa publicacin no BOP, e comezar a exixirse o da 1 do mes seguinte (salvo que entre en vigor o da 1 do mes que corresponda, en cuxo caso exixirase desde o dito mes) para os recibos que se emitan no dito mes.

   
  Sexto:  
 

Para o non previsto neste apartado, estarase ao disposto na Ordenanza xeral nmero 28, xeral reguladora do establecemetno ou modificacin dos prezos pblicos do Concello de Melide.

   
  Stimo:  
 

O cobramento deste prezo pblico exixirase mediante domiciliacin bancaria (excepto o sinalado no punto Terceiro), emitndose o recibo nos primeiros sete das do mes seguinte a que corresponda, logo do informe dos participantes das actividades que deber realizarse nos 3 primeiros das do mes seguinte a que corresponda.

No caso de devolucin de recibos poder facerse efectivo o importe na caixa da corporacin municipal nos 10 das seguintes devolucin do recibo, e sempre antes da nova orde bancaria que se efectuar desde os servizos econmicos.

En caso de devolucin de recibo por das veces sen terse aboado tampouco o importe na caixa corporacin dar lugar baixa da dita persoa/s en todas as actividades das escolas deportivas.

   
  Oitavo:  
 

A solicitude de baixa nas actividades deber presentarse por escrito e rexistrarse no Concello, e ter efectos no mes seguinte data da comunicacin.

   
  Noveno:  
 

Non proceder darse de alta en actividade ningunha de non ter ao da as cotas do curso/actividade anterior, podendo efectuarse neste caso o pagamento das cotas pendentes na caixa corporacin do Concello de Melide.

   
  Dcimo:  
 

A inscricin deber realizarse por escrito en modelo normalizado e presentarse no Rexistro do Concello de Melide xunto co certificado do nmero de conta no que se efectuarn os pagamentos das actividades.

O prazo para inscribirse nas actividades comezar 15 das antes do inicio da actividade, e se manter aberto ata a finalizacin da actividade.

A admisin de participantes nas distintas actividades do Concello de Melide farase tendo en conta estritamente a orde de entrada de solicitudes no Rexistro do concello.

Os/as solicitantes que non consigan praza nas actividades, quedarn en listaxe de espera tendo en conta a orde de entrada das solicitudes no Rexistro.

No momento que se produza algunha baixa tirarase da lista de espera respectando a orde de entrada no Rexistro do Concello.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

Esta ordenanza 28.3 relativa s prezos pblicos s actividades organizadas polo Centro Social e un desarrollo da ordenanza xeral nm. 28, reguladora do establecemento ou modificacin dos prezos pblicos do Concello de Melide.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios