Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza fiscal n 7, reguladora da taxa por recollida de lixo

Publicación provisional : 20-11-1999 BOP N 267 -- Publicación definitiva : 20-11-1999 BOP N 267
Redacción Aplicable desde 01-01-2009

Redacciones Redacciones
 - Artigo 5..Cota tributaria.
 - Disposicin final
   
  Artigo 5..Cota tributaria.   redacciones
 

1.- La cuota tributaria consistir en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinar en funcin de la naturaleza y destino de los inmuebles y de la periodicidad de la prestacin del servicio en el lugar, calle o va pblica donde esten ubicados aquellos

2. A tal efecto, aplicaranse as seguintes tarifas.
TIPO DE LOCAL
DIAS DE RECOLLIDA
1
2
3
4
5
6
Epgrafe 1.Vivendas. Por cada vivenda
Entndese por vivenda a destinada a domicilio de carcter familiar e aloxamento que non excedan de dez prazas
23,04
46,07
69,11
92,15
115,18
138,11
Epgrafe 2.Aloxamentos
A) Hoteis, moteis, hoteis-apartamentos de cinco e catro estrelas
153,33
310,21
460,33
610,83
760,75
910,64
B) Hoteis, moteis, hoteis-apartamentos e hostais de tres e das estrelas
110,07
210,13
310,21
410,31
510,38
610,43
C) Pensins e casas de hspedes, centros hospitalarios, colexios e demis centros de natureza anloga
85,06
160,10
235,18
310,26
385,31
460,33
D) Cmpings
115,48
203,36
300,08
396,76
493,44
590,13
Epgrafe 3.Establecementos de alimentacin
A) Supermercados, economatos e cooperativas
60,03
110,07
160,10
210,10
260,14
310,21
B) Almacns por maior de frutas, verduras e hortalizas
60,03
110,07
160,10
210,10
260,14
310,21
C) Pescaderas, carniceras e similares
47,54
85,06
122,60
160,15
197,68
235,17
Epgrafe 4.Establecementos de restauracin
A) Restaurantes
60,03
110,07
160,10
210,10
260,14
310,21
B) Cafeteras
60,03
110,07
160,10
210,10
260,14
310,21
C) Wisqueras e pubs
60,03
110,07
160,10
210,10
260,14
310,21
D) Bares.
60,03
110,07
160,10
210,10
260,14
310,21
E) Tabernas
60,03
110,07
160,10
210,10
260,14
310,21
Epgrafe 5.Establecementos de espectculos
A) Cines e teatros
47,54
85,06
122,60
160,15
197,68
235,17
B) Salas de festas e discotecas
60,03
110,07
160,10
210,10
260,14
310,21
C) Salas de bingo
60,03
110,07
160,10
210,10
260,14
310,21
Epgrafe 6.Outros locais industriais ou mercantis
A) Centros oficiais e de titularidade social (AA.VV., S.C.R.D., etc.)
31,04
52,07
73,11
94,15
115,18
136,11
B) Oficinas bancarias
60,03
110,07
160,10
210,10
260,14
310,21
C) Grandes almacns
60,03
110,07
160,10
210,10
260,14
310,21
D) Demis locais non especialmente tarifados
47,54
85,06
122,60
160,15
197,68
235,17
Epgrafe 7.Despachos profesionais
Por cada despacho
35,03
60,03
85,06
110,10
135,12
160,10
No suposto de que a oficina ou establecemento se ubique na mesma vivenda do seu titular, sen separacin, aplicarase nicamente a tarifa indicada, quedando includa nela a tarifa correspondente vivenda recollida no epgrafe 1

3. las cuotas sealadas en la tarifa tienen carcter irreducible y corresponden a un perodo anual

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comezar a aplicarse a partir do da un de xaneiro do ano 2009, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios