Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza de unins non matrimoniais do Concello de San Sadurnio

Publicación provisional : 21-10-2006 BOP N 242 -- Publicación definitiva : 31-01-2007 BOP N 25
Redacción Aplicable desde 01-02-2007 hasta 02-02-2008 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.
 - Artigo 2.
 - Artigo 3.
 - Artigo 4.
 - Artigo 5.
 - Artigo 6.
 - Artigo 8.
 - Artigo 9.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.  
 

Crase o Rexistro municipal de unins non matrimoniais do Concello de San Sadurnio, de carcter administrativo, no que se podern inscribir as unins non matrimoniais, con independencia da sa orientacin sexual, as como aquelas non definibles polo trato sexual e constituidas para a convivencia e apoio mutuo, na forma e cos requisitos establecidos no presente regulamento.

   
  Artigo 2.  
 

Podern inscribirse no Rexistro todas aquelas unins de das ou mis persoas, inclusive se son do mesmo sexo, que polo seu libre consentimento tean constituida unha unin de convivencia non matrimonial. Os requisitos para levar a cabo a sa inscricin son:

a) Estar empadroados no Concello de San Sadurnio. Para tal efecto, formulada a solicitude de inscricin, emitirase informe polo Concello, referido do Padrn Municipal.

b) Ser maior de idade ou menor emancipado, e non ter sido declarado incapacitado. Achegarase copia do DNI e documentos acreditativos da emancipacin, no seu caso, de conformidade co establecido no artigo 314 e seguintes do Cdigo civil. Achegarase tamn declaracin responsable de non ter sido declarado incapacitado por sentencia xudicial firme.

c) Non estar inscrito no Rexistro como membro doutra unin non matrimonial.

   
  Artigo 3.  
 

A solicitude de inscricin deber ir asinada por tdolos membros da unin, e a inscricin levarase a cabo mediante comparecencia persoal e conxunta diante do funcionario encargado do rexistro, efectuando declaracin formal respecto da existencia da unin de convivencia non matrimonial.

   
  Artigo 4.  
 

Poderanse inscribir, mediante transcricin literal, os convenios reguladores das relacins persoais e patrimoniais entre os membros da unin. Asemade podern inscribirse outros feitos ou circunstancias que afecten unin non matrimonial.

   
  Artigo 5.  
 

Calquera modificacin posterior dos datos inscritos, relativos convenio, feitos ou circunstancias, farase mediante comparecencia persoal e conxunta dos membros da unin de convivencia non matrimonial.

Respecto do remate da unin, poderase efectuar por instancia dun s dos membros desta.

   
  Artigo 6.  
 

O libro do Rexistro municipal de unins non matrimoniais, que estar a cargo da Secretara do Concello, estar formado por follas mbiles foliadas e seladas, legalizadas coa sinatura do secretario da Corporacin, e expresar na sa primeira pxina, mediante dilixencia de apertura asinada polo secretario, o nmero de folios e data da apertura.

   
  Artigo 8.  
 

O libro do Rexistro municipal de unins non matrimoniais, non ter carcter pblico, ags as certificacins que expida o funcionario encargado do rexistro a instancia exclusivamente de calquera dos membros da unin ou de xuces ou tribunais de xustiza.

   
  Artigo 9.  
 

No eido competencial do Concello, as unins non matrimoniais de convivencia inscritas no Rexistro municipal, cando se trate de parellas, tern a mesma consideracin xurdica e administrativa cs unins matrimoniais, sen obstculo doutras formas de proba.

   
  Disposicin final.  
 

Este regulamento entrar en vigor a partir do da seguinte da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia."

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios