Páxinas
Novas

grupo.jpg

O consello escolar está formado por :

Presidente:
Luciano Gómez Pérez

Secretaria:
María del Carmen Ponlla Santiago

Representantes dos mestres:
María del Carmen Ponlla Santiago 
María Pato Diéguez

Representante do Concello
Ana Judel Prieto

Representante dos pais:
Francisco Antonio Suárez Candela

Representante dos alumnos:
Ángela Pérez López

Vogal:
Paula Vázquez sesmonde

Persoal de Administración:
Josefina Vázquez Villarabide