Páxinas
Novas

piano.jpg

Departamento de Danza Clásica

Xefa de departamento : Paula Vázquez Sesmonde

Departamento de Danza de Carácter

Xefa de departamento : Mercedes Rey González

Departamento de Danza Contemporánea

Xefe de departamento : Armando Martén Caballero

Departamento de Música

Xefa de departamento : María Keilin Shpektorov

Departamento de Pianista Acompañante

Xefa de departamento : Victoria Rodríguez Álvarez

Departamento de actividades complementarias

Xefa de departamento : Mª Carmen Ponlla Santiago