Estás en:Cultura Calvo Sotelo

Calvo Sotelo

Convocatoria para a solicitude do uso do pavillón polideportivo

 

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación Provincial, dende o día seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP até o 31 de xullo de 2019