Vari Carámes
Tránsito 05, 2003-2004

Foto capa:
Vari Carámes
Tránsito 08, 2003-2004

Caramés de corpos e auga, néboa e luz, un nostálxico
dun tempo por vir. Un místico escriba urbano que levanta
acta efémera de atmósferas varias. Eis un melancólico que
aluca tralas xanelas, que crea obras na tanxencia do cotián.
Imaxes etéreas no gume do real e do imaxinado.
Creador de metáforas fuxidías, sempre persoal.
Dasnos solaz, refuxio suxestivo e acubillo.
Levas literatura nas fotos, pois lémbras aos diarios de viaxe e aos cadernos de
bitácora; ao Pessoa das paisaxes na memoria; aos aforismos de Lichtenberg,
a ironía en virutas de Marcos Lorenzo.
Vari evocador...rindo.

 


Vari Caramés

www.varicarames.com


 
 
 
 

   Atrás       Subir