Artes

Capa, contracapa e páxina cero: Vari Caramés

Moise Dikoff

Daniel Montero

Roi Paz Collazo

Maruxa Fernández Llamazares

Yolanda Martínez Dorda

Anxos Sumai

Andrea Costas

Xosé Cobas

Colectivo Ravar de gravado