Editorial

Editorial

Tema: participación social

A participación social na política ambiental. Unha aproximación psicosocial / Ricardo García Mira

De que participación falamos cando falamos de participación cidadá na vida municipal? / Pablo Montero Souto

O asociacionismo laical na Igrexa Católica / Andrés García Vilariño

A dimensión ética, pedagóxica e práctica da participación social no ámbio local / Germán Vargas

Participación cidadá para o urbanismo do século XXI / Luis Fco. Herrero

Comunidades escolares, participativas? / Carmen Morán

O proceso de participación para a definición dos usos e contidos da Cidade da Cultura de Galicia: notas para unha avaliación intermedia / Marcos Lorenzo

A promoción da participación cidadá desde os gobernos locais. Unha aproximación / Joel Martí

Opinión

Maiores de idade / Víctor F. Freixanes

Un vieiro de participación / Evencio Ferrero

Chaves

A páxina web como espazo de comunicación, participación, creación e difusión cultural / Daniel Romero - Sara Rodríguez

Conversa entre...

Un novo asociacionismo
Mercedes F. Gestido
Kike Benlloch
Marcos Couso

Referentes

Fundación Luis Seoane

Unidade de danza do IGAEM

Mr. Misto Films

Boas prácticas

O cortexo cívico dos veciños da Cidade Vella da Coruña / Pepe Barro

A. C. Barbantia, dous anos despois / Alberto Piñeiro

Colaboracións

Unha visión estratéxica sobre xestión cultural e participación / Jorge Rivera - F. Javier Sánchez - Javier Couto - Francisco Rivera - Alberto García

Semana do humor en Silleda / Antonio González

ARTXOVE. Breve historia dunha mostra / Alexandre Caínzos - Loli Fraga

Salasons. Musicalidade, outro son

Recursos

Recursos

Artes

Capa, contracapa e páxina cero: Diego S. Seixo

Luís Iglesias Diz e Luís Iglesias Fernández

Jano Muñoz

Antonio Riveiro Coello

Luís López “Gabú”

Xosé Manuel G. Trigo

Stéphane Lutier

Remiseiro

Mónica Trastoy

Angel Souto

De Profundis

Mercedes Molares Cabana

Arquivo

Arquivo

Créditos
 

Presidente da Comisión de Cultura, Educación e Patrimonio Hco-Artístico: Celestino Poza Domínguez
Director: Héctor M. Pose
Secretaría técnica: Manuel P. Rúa
Consello Científico-Asesor: José A. Caride, Raúl Fraguela, Belén Caballo, Francisco Candia, Jesús Pérez
Apoio Técnico: Pablo Montero
Colaboran neste número: Ricardo G. Mira, Pablo M. Souto, Andrés G. Vilariño, Germán Vargas, Carmen Morán, Marcos Lorenzo, Joel Martí, Luís Fco. Herrero, Víctor F. Freixanes, Evencio Ferrero, Daniel Romero, Sara Rodríguez, Mercedes F. Gestido, Kike Benlloch, Marcos Couso, Antón Riveiro Coello, Xosé G. Trigo, Silvia Longueira, Xoan Mariño, Centro Coreográfico de Galicia, Pepe Barro, Alberto Piñeiro, Alexandre Caínzos, Loli Fraga, Jorge Rivera , F. Javier Sánchez, Javier Couto, Francisco Rivera, Alberto García, Antonio González
Colaboracións visuais: Diego Seixo, Luís L.Gabú, Jano Muñoz, Stéphane Lutier, Remiseiro, Mercedes Molares, Angel Souto, Mónica Trastoy, Luís Iglesias Diz, Luís Iglesias Fernández, Peter Schneider, Cristina Gayo, Manuel García, Kopa, Carlos Mazaina, Pispieiro, Xosé Salgado, Daniel Gestoso, Tucho, Pichero
Corrección Lingüística: Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña
Deseño e maquetación: Grupo Ókino
Edita: Deputación da Coruña
Imprime: Imprenta Provincial
Depósito Legal: C-2589-2006
ISSN: 1885-2882


 

 
 

 

 
 

As opinións emitidas en interea visual 08 son de exclusiva responsabilidade dos autor@s.
Esta publicación establece intercambios científicos con outras revistas.

 
 

   Atrás       Subir