Tema: participación social

A participación social na política ambiental. Unha aproximación psicosocial / Ricardo García Mira

De que participación falamos cando falamos de participación cidadá na vida municipal? / Pablo Montero Souto

O asociacionismo laical na Igrexa Católica / Andrés García Vilariño

A dimensión ética, pedagóxica e práctica da participación social no ámbio local / Germán Vargas

Participación cidadá para o urbanismo do século XXI / Luis Fco. Herrero

Comunidades escolares, participativas? / Carmen Morán

O proceso de participación para a definición dos usos e contidos da Cidade da Cultura de Galicia: notas para unha avaliación intermedia / Marcos Lorenzo

A promoción da participación cidadá desde os gobernos locais. Unha aproximación locais. Unha aproximación / Joel Martí