Colaboracións

Breves apuntamentos do activismo na vella Compostela: do colectivo artístico “Anakos” á exposición “Memoria-Pinturas” / Nolo Suárez

Campaña de animación á lectura 2007 para educación primaria no Concello de Arteixo / José Luís Alonso - Alejandro Antelo - Patricia Lesta

interea 2007: de proxecto a firme realidade / Celestino Poza