Editorial

Editorial

Tema: servizos de lectura

Ler e animar a ler: retos á paixón / Xosé A. Neira Cruz

Ler como sexa / Andrés Sobrino

O valor da lectura: ler por ler / Santiago Yubero

O sistema galego de bibliotecas. As bibliotecas públicas onte e hoxe / Daniel Buján

Bibliotecas Municipais da Coruña: dezasete anos de conquistas (1990-2007) / Isabel Blanco

A colaboración de bibliotecas públicas e bibliotecas escolares. Relación, cooperación ou integración? / Teresa Mañá - Mónica Baró

Biblioteca e mediateca. Espazos para o coñecemento / Xosé Manuel Rosales Noves - Carlos Muñoz Fontenla

Opinión

Escritores descoñecidos para relación estable / Diego Ameixeiras

Comunidade, liberdade e razóns / Rebeca Baceiredo

Chaves

Algunhas iniciativas para achegar a ciencia á cidadanía / Susana García - Cristina Martínez

Axentes

MARCO - Museo de Arte Contemporánea de Vigo

Trinke Trinke

Experimentadanza

Asociación Galega de Artesáns

Conversa entre...

Responsables políticos locais do ámbito da cultura
Mª. Cruz Sabio
Xoán Pastor

Boas prácticas

A aventura da lectura. As bibliotecas públicas municipais de Oleiros e a promoción da lectura / Mª. Luz Corral

Do biblioespazo ao bibloabrente, unha aposta pola reformulación continua das bibliotecas / Alfonso Filgueira - Daniel Cánovas - Ainoa González

Compartindo lecturas, educando en valores. Dinamización lectora no medio rural / Ana Méndez

A lonxa literaria, unha experiencia propia / Soledad Ríos

Colaboracións

Breves apuntamentos do activismo na vella Compostela: do colectivo artístico “Anakos” á exposición “Memoria-Pinturas” / Nolo Suárez

Campaña de animación á lectura 2007 para educación primaria no Concello de Arteixo / José Luís Alonso - Alejandro Antelo - Patricia Lesta

interea 2007: de proxecto a firme realidade / Celestino Poza

Recursos

Recursos

Artes

Capa, contracapa e páxina cero: Mauro Trastoy

Pilar Alonso

Pedro Bueno

Ana Karina Lema Astray

Miguel Harguindey

Gabriel Tizón

Ignacio Castro Rey

Daniel Salgado

Miguel Porto

Natalia García

Alumnos da Escola Superior Marcelo Macías

Arquivo

Arquivo

Créditos
 

Presidente da Comisión de Cultura, Educación e Patrimonio Hco-Artístico: Celestino Poza Domínguez
Director: Héctor M. Pose
Secretaría técnica: Manuel P. Rúa
Consello Científico-Asesor: José A. Caride, Raúl Fraguela, Francisco Candia, Rita Gradaílle
Apoio Técnico: Noa Loira / Jesús Pérez
Colaboran neste número: Xosé A. Neira Cruz, Andrés Sobrino, Santiago Yubero, Daniel Buján, Isabel Blanco, Teresa Mañá, Mónica Baró, Xosé M. Rosales, Carlos Muñoz, Diego Ameixeiras, Rebeca Baceiredo, Susana García, Cristina Martínez, Iñaki Martínez, David Pernas, Alex Piñeiro, Manuel González, Daniel Salgado, Ignacio Castro, Mª Luz Corral, Alfonso Filqueira, Daniel Cánovas, Ainoa González, Ana Mendez, Soledad Ríos, Nolo Suárez, José Luís Alonso, Alejandro Antelo, Patricia Lesta, Celestino Poza, Carlota Pérez
Colaboracións visuais: Mauro Trastoy, Patricia Castelao, Pilar Alonso, Pedro Bueno, Ana Karina Lema Astray, Natalia García, Miguel Porto, Gabriel Tizón, Miguel Harguindey, Aarón Sánchez (Escola Superior Marcelo Macías), Javier Fernández (Escola Superior Marcelo Macías)
Corrección Lingüística: Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña
Deseño e maquetación: Grupo Ókino
Edita: Deputación da Coruña
Imprime: Imprenta Provincial
Depósito Legal: C-2589-2006
ISSN: 1885-2882


 

 
 

 

 
 

As opinións emitidas en interea visual 09 son de exclusiva responsabilidade dos autor@s.
Esta publicación establece intercambios científicos con outras revistas.

 
 

   Atrás       Subir