Estás en:Deporte Campaña de Vela Campaña de Vela 2018

Campaña de Vela 2018

Conta bancaria para o ingreso de coutas dos participantes na caampaña de vela 2018

 • Titular da conta bancaria: FEDERACIÓN GALLEGA DE VELA
 • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
 • NUMERO DE CONTA: ES44 0182 5636 9202 01504802

É imprescindible indicar o nome do participante na campaña de vela, e o Concello de procedencia.

 

 • CAMPAÑA DE VELA 2018: Para rapaces/zas de 9 a 18 anos, ambas idades incluídas, pertencentes ós ámbitos comarcais dos concellos sedes. É  imprescindible que saiban nadar.Con prioridade para os/as nenos/as empadroados/as nos concellos onde se fai a campaña de vela.
 • INSCRICIÓNS:Nos concellos participantes (PORTO DO SON, CARNOTA, LAXE, OLEIROS, ARES E VALDOVIÑO).
 • DURACIÓN DO CURSO:1 semana, de luns a venres, en dúas quendas.
 • INFORMACIÓN XERAL:
  • Lugar: zona marítima ou embalse a definir polo concello.
  • Duración: unha semana, de luns a venres, ambos inclusive.
  • Distribución dos grupos:
   • Grupo A pola mañá de 10.00 a 14.00 horas.
   • Grupo B pola tarde de 16.00 a 20.00 horas.
   • A incorporación e regreso dende as instalacións de celebración dos cursos correrá a cargo dos participantes.
 • DESTINATARIOS:Xóvenes de 9 a 18 anos, ambos inclusive, cumpridos a 31 de decembro de 2018, empadroados na provincia de A Coruña. Terán preferencia os residentes nos concellos do ámbito comarcal do concello-sede do curso.
 • COTA DE INSCRICIÓN: 25 €, que se ingresarán na conta que determinará a Deputación da Coruña. É importante que no concepto da transferencia aparezcan os seguientes datos para poder localizalas:
  •  CAMPAÑA DE VELA 2018
  • Concello Sede
  • Nome e apelidos do/a neno/a.

A Deputación da Coruña informará puntualmente do número de conta a través da páxina web www.dacoruna.gal/deportes/vela.

 • ACTIVIDADES:No programa “CAMPAÑA DE VELA 2018” participarás en moitas actividades relacionadas coa navegación, entre as que podemos destacar:
  • Iniciación ós conceptos teóricos da navegación a vela.
  • Iniciación ó coñecemento básico dos nós mariños.
  • Realización práctica de navegación a vela.
 • INSCRICIÓN E DATOS XERAIS: A inscrición se realizará nos concellos participantes (Porto do Son, Carnota, Laxe, Oleiros, Ares e Valdoviño).
 • DOCUMENTACIÓN: para formaliza-la inscrición debes entregar no concello:
  • Certificado de empadroamento.
  •  Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polos pais ou titor do solicitante.
  • Fotocopia do DNI, ou do libro de familia.
  • Copia de aboamento da cota de inscrición (logo de confirmada a praza por parte do concello).
  • No caso de tratamento médico ou doenza entregarase xustificante médico asinado polo facultativo pertinente.

QUENDA

 CONCELLO

PRAZO INSCRICIÓN NO CONCELLO

1ª quenda

(do 2 ao 6 de xullo)

PORTO DO SON

DO 01/06/2018 AO 20/06/2018

2ª quenda

(do 9 ao 13 de xullo)

CARNOTA

DO 01/06/2018 AO 27/06/2018

3ª quenda

(do 16 ao 20 de xullo)

LAXE

DO 01/06/2018 AO 04/07/2018

4ª quenda

(do 23 ao 27 de xullo)

OLEIROS

DO 01/06/2018 AO 11/07/2018

5ª quenda

(do 30 de xullo ao 3 de agosto)

ARES

DO 01/06/2018 AO 18/07/2018

6ª QUENDA

(do 6 ao 10 de agosto)

VALDOVIÑO

DO 01/06/2018 AO 25/07/2018