Estás en:Deporte Campaña de inverno 2019

Campaña de inverno 2019

Campaña de inverno para repaces/zas empadroados nun concello da provincia de A Coruña, de 11 a 15 anos inclusive (cumpridos a 31 de decembro de 2019). Os participantes gozarán de catro días na estación invernal de Cabeza de Manzaneda, ademáis dos cursiños de esquí.

COTA DE INSCRICIÓN E CONTA BANCARIA: A cota de inscrición é de 85 € (oitenta e cinco euros), que debrán ingresarse na seguinte conta bancaria:

 • Entidade adxudicataria: AVORIS RETAIL DIVISIÓN, S.L.(B THE TRAVEL BRAND)
 • Banco: BBVA
 • Nº de conta: ES 43 0182 4899 1102 01530216
 • SWIFT: BBVAESMMXXX

É imprescindible facer constar no concepto do ingreso os seguintes datos:

 • Campaña de Inverno 2019
 • Nome e apelidos do neno/a participante
 • Concello.

INCLÚE: Transporte, estadía e manutención na estación invernal de Cabeza de Manzaneda, monitores, clases de esquí, seguros, alugamento de material, remontes mecánicos e todo o gasto que ocasionen as actividades e cursos programados.

Información xeral da Campaña de Inverno 2019 e datos de interese

Estableceranse puntos e horarios de recollida que serán indicados nesta mesma web para cada quenda. O autocar estará identificado co logotipo da Deputación da Coruña.

O regreso será no mesmo lugar que a recollida. Saímos da Estación o luns despois do xantar.

O aloxamento será no Albergue Bibei, na propia Estación de Manzaneda, en réxime alimenticio de pensión completa, dende o xantar do venres ata o xantar do luns (ambos os dous inclusive), polo que todos os gastos están cubertos.

Non é necesario que o neno/a leve cartos ( agás que fose desexo dos pais para pequenos gastos : refrescos, auga...) . De levalos, deberán ter en conta que a entidade organizadora non se responsabilizará deles.

 • Guantes
 • Gorro
 • Gafas de esquí e de sol
 • Anorak térmico
 • Pantalón impermeable ou similar
 • Pixama e zapatillas e roupa interior
 • Roupa de rúa (pantalóns, zapatos, suadoiros)
 • Equipamento deportivo: camisetas, pantalóns, calcetíns, chancletas ducha, chándal e zapatillas de deporte
 • Útiles de aseo: xampú, peite, pasta de dentes e cepillo, desodorizante, crema protectora de labios…
 • Crema protectora de sol, factor 15 como mínimo
 • Chuvasqueiro
 • Mochila pequena
 • Traxe de baño, toalla, gorro , chanclas e gafas para a piscina

 

O material específico da actividade de esquí entregaráselle a cada participante na Estación.

Se o/a neno/a participante estivese en tratamento médico ou padecese algunha alerxia que se teña que ter en conta, deberá presentar informe médico coas pautas do medicamento e deberá cubrir o impreso que está cargado nesta web para poder entregalo ao monitorado na saída, xunto co medicamento: LIGAZÓN AO IMPRESO

A administración de medicamentos realizarao persoal sanitario. De presentárense casos como febre, dor de cabeza, golpes, caídas... que requiran algunha pomada ou medicamento para esta situación concreta, informarase ao pai/nai/titor/a legal para a súa autorización.

O programa diario será o seguinte (programa  e horario orientativo que poderá variar en función das condicións climatolóxicas ou do desenvolvemento das actividades):

CALENDARIO

HORARIOS

ACTIVIDAD  / ROTACIÓN DOS GRUPOS

VENRES:

 

25/Enero/2019

E

01/Febrero/2019

E

08/Febrero/2019

E

15/Febrero/2019

E

22/Febrero/2019

12:15

Chegada e recollida de material

13:15

Xantar

14:00 a 15:00

Actividades predeportivas

15:00 a 17:00

CON NEVE:

Clases de esquí

SEN NEVE:

Ping-Pong - Grupo 1.1

Minibasket  - Grupo 1.2

Piscina -Grupo 2.1

Baloncesto - Grupo 2.2

17:30 a 19:00

Rocódromo - Grupo 1.1

Pelota Canadiense  - Grupo 1.2

Balonvolea -Grupo 2.1

Tiro con arco - Grupo 2.2

19:00 a 20:30

Supervivencia - Grupo 1.1

Vivacs  - Grupo 1.2

Torneo deportivo -Grupo 2.1

Béisbol - Grupo 2.2

20:30

Cea

21:30 a 22:30

Masterclass de baile 

22:30 a 23:30

Festa de benvida. Discoteca

 

 

 

SÁBADO:

 

26/Enero/2019

E

02/Febrero/2019

E

09/Febrero/2019

E

16/Febrero/2019

E

23/Febrero/2019

09:30

Almorzo

10:00 a 11:30

Béisbol - Grupo 1.1

Torneo deportivo - Grupo 1.2

Vivacs  - Grupo 2.1

Supervivencia - Grupo 2.2

11:30 a 13:30

CON NEVE:

Práctica del esquí

SEN NEVE:

Gymkana de actividades – Grupo 1

Orientación fotográfica  – Grupo 2

13:30

Xantar 

15:00 a 17:00

CON NEVE:

Clases de esquí

SIN NEVE:

Baloncesto - Grupo 1.1

Piscina - Grupo 1.2

Minibasket  - Grupo 2.1

Ping-Pong - Grupo 2.2

17:30 a 19:00

Sendeirismo

19:00 a 20:30

Tiro con Arco - Grupo 1.1

Balonvolea - Grupo 1.2

Pelota Canadiense  - Grupo 2.1

Rocódromo - Grupo 2.2

20:30

Cea

21:30 a 22:30

Taller de disfraces

22:30 a 23:30

Concurso de talentos

DOMINGO

 

27/Enero/2019

E

03/Febrero/2019

E

10/Febrero/2019

E

17/Febrero/2019

E

24/Febrero/2019

09:30

Almorzo

10:00 a 11:30

Vivacs  - Grupo 1.1

Supervivencia - Grupo 1.2

Béisbol - Grupo 2.1

Torneo deportivo -Grupo 2.2

11:30 a 13:30

CON NEVE:

Práctica del esquí

SEN NEVE:

Orientación fotográfica – Grupo 1

Gymkana de actividades – Grupo 2

13:30

Xantar -  Grupos 1 y 2

15:00 a 17:00

CON NEVE:

Clases de esquí

SEN NEVE:

Minibasket  - Grupo 1.1

Ping-Pong - Grupo 1.2

Baloncesto - Grupo 2.1

Piscina -Grupo 2.2

17:30 a 19:00

Balonvolea – Grupo 1.1

Tiro con Arco – Grupo 1.2

Rocódromo – Grupo 2.1

Pelota Canadiense – Grupo 2.2

19:00 a 20:30

Piscina

20:30

Cea

21:30 a 22:30

Karaoke

22:30 a 23:30

Festa de despedida e entrega de Diplomas

 

 

 

LUNS

 

28/Enero/2019

E

04/Febrero/2019

E

11/Febrero/2019

E

18/Febrero/2019

E

25/Febrero/2019

08:00 a 08:30

Recollida de maletas (pabellón)

08:30

Almorzo

09:00 a 10:30

Pelota Canadiense  - Grupo 1.1

Rocódromo - Grupo 1.2

Tiro con Arco - Grupo 2.1

Balonvolea -Grupo 2.2

10:30 a 12:30

CON NEVE:

Clases de esquí

SEN NEVE:

Piscina- Grupo 1.1

Baloncesto - Grupo 1.2

Ping-Pong - Grupo 2.1

Minibasket  - Grupo 2.2

12:30 a 14:00

Torneo deportivo- Grupo 1.1

Béisbol - Grupo 1.2

Supervivencia - Grupo 2.1

Vivacs  - Grupo 2.2

14:00

Xantar

15:00

Saida

 

En caso de ausencia de neve, a actividade de esquí será substituída por outra/s xa previstas.

Os nenos e nenas que leven teléfono móbil deben identificalo na parte traseira do terminal cun adhesivo co seu nome, xa que o monitorado retirarallo cando cheguen á Estación.

Establecese o horario de 21:30 a 22:00 horas para que poidan chamar aos nenos/as .O monitorado entregaralle os móbiles para que poidan realizar e recibir chamadas.

Para quen non leve móvil, os pais terán ao seu dispor os móbiles dos monitores que se indican deseguido, para poder falar co neno/a no horario indicado:

BUS 1: 676059976 (de cada quenda)

BUS 2: 649268381 (de cada quenda)

No caso de chamar a través do móbil do monitorado, solicitamos brevidade.

Na viaxe de volta, entregaránselle os nenos/as os móbiles.

Os país/nais/titor/a teñen ao seu dispor un teléfono de emerxencias 24 horas para casos urxentes: 699826795

Os pais/nais/titor/a teñen ao seu dispor un teléfono de información xeral en horario de luns a venres de 9.30h a 13.30: 981080878

Está incluído un seguro con cobertura de asistencia médica ilimitada en Centros concertados e cun tope de 3.000€ en centros alleos, traslado de enfermos e feridos, responsabilidade civil, indemnización por falecemento e invalidez.

En caso de accidente, o persoal sanitario a cargo encargarase de dar a primeira asistencia ao neno/a. En caso de ser necesario, será trasladado a un centro médico. En todo momento o pai/nai/titor/a e a Deputación serán informados, tanto do contratempo como da súa evolución. O neno/a estará sempre acompañado dun monitor.

A cobertura do seguro é válida unicamente durante a duración da viaxe.

Por razóns de organización e control, non é posible o cambio do autobús asignado.

A cota de 85€ non se reembolsará, agás imposibilidade de iniciar a participación na Campaña por enfermidade grave e previa xustificación documental desta (enténdese por enfermidade grave, a alteración da saúde, constatada por un profesional médico, que implique hospitalización ou necesidade de gardar repouso, e que implique o cesamento de calquera actividade).

Se por algunha circunstancia algún neno ou nena ten que abandonar a Estación, deberá sernos comunicado por escrito e coa sinatura do seu pai/nai/representante legal neste impreso: LIGAZÓN AO IMPRESO

A web irá actualizándose con fotos das diferentes actividades.

Co fin de que os participantes na campaña de Inverno 2019 da Deputación da Coruña poidan recuperar posibles obxectos esquecidos, comunicámoslles que éstos permanecerán custodiados ata o día 29 de marzo de 2019 no seguinte enderezo, ó que se deben acudir para súa recuperacion:

B the travel Brand
Rúa Alcalde Marchesi 7, baixo
15009 - A Coruña
Teléfono: 981 110 002
Horario:de Luns a venres de 09:30h. a 13:30h., e de 16:30h. a 20:00h..
Sábados: de 10:30h. a 13:30h.