Estás en:Deporte Campaña de inverno 2020

Campaña de inverno 2020

Campaña de inverno para rapaces/zas empadroados nun concello da provincia de A Coruña, de 11 a 15 anos inclusive (cumpridos a 31 de decembro de 2020). Os participantes gozarán de catro días na estación invernal de Cabeza de Manzaneda, ademáis dos cursiños de esquí.


Cota de inscrición e conta bancaria:

A cota de inscrición é de 85€ (oitenta e cinco euros), que deberán ingresarse na seguinte conta bancaria.(No transcurso da inscrición, será facilitado pola Deputación un número de conta bancaria)

 1. ENTIDADE ADXUDICATARIA:
 2. Entidade: (No transcurso da inscrición, será facilitado pola Deputación un número de conta bancaria)
 3. Nº de conta bancaria:
 4. SWIFT:
 5. É imprescible facer constar no concepto do ingreso os seguintes datos.
  • Campaña de inverno 2020.
  • Nome e apelidos do neno/a participante
  • Concello

INCLÚE: Transporte, estadía e manutención na estación invernal de cabeza de Manzaneda, monitores, clases de esquí, seguros, alugamento de material, remontes mecánicos e todo o gasto que ocasionen as actividades e cursos programados.