galego | castellano
Inicio > Directorio Público Local

Deputación Provincial da Coruña

Busca no directorio:
 • Enderezo: Avenida Porto da Coruña nº2 15003 A Coruña (Ver mapa)
 • Atención ao contribuínte: 900132204
 • Vías e Obras: 981080761
 • Atención Informática (CAU): 981080555
 • Cultura e Deportes: 981080319
 • Plan de Emprego Local: 981080509
 • Promoción Económica: 981080334
 • Sección de promocion e desenvolvemento turistico: 981080838
 • Servizos Sociais: 981080317
 • Patrimonio e Contratación: 981080314
 • Servizo de Asistencia Técnica a Municipios: 981080871
 • Arquitectura: 981080339
 • Xestión de Plans: 981080316
 • Asesoría Xurídica: 981080313
 • Recursos Humanos: 981080315
 • Biblioteca Provincial Información: 981080176
 • Prensa: 981080322
 • Rexistro: 981080330
 • Xeral da Deputación: 981080300
 • Delegado de Protección de Datos:
 • Deputación Provincial da Coruña:
 • Notificacións electrónicas (para envío de notificacións desde outras Administracións):