galego | castellano
Inicio > Directorio Público Local > Concellos da provincia

Bergondo

Busca no directorio:
 • Alcalde: Alejandra Pérez Máquez (PSG-PSOE)
 • Enderezo: Ctra. da Coruña, 12 15165 Bergondo (Ver mapa)
 • Teléfono: 981791252
 • Teléfono: 629454878
 • Fax: 981794233
 • Alcaldía:
 • Arquivo:
 • Contratación:
 • Correo:
 • Cultura e Deportes:
 • Educación:
 • Emprego:
 • Estatística:
 • Informática:
 • Intervención:
 • Medio natural:
 • Padrón de habitantes:
 • Policía local:
 • Rexistro:
 • Secretaría:
 • Servizos Sociais:
 • Servizos Técnicos:
 • Tesourería:
 • Urbanismo:
 • Vías e Obras: