galego | castellano
Inicio > Directorio Público Local > Concellos da provincia

Miño

Busca no directorio:
 • Alcalde: Manuel Vázquez Faraldo (PSG-PSOE)
 • Enderezo: A Carreira, nº 38 15630 Miño (Ver mapa)
 • Teléfono: 981782006
 • Teléfono: 981742054
 • Fax: 981783175
 • Alcaldía:
 • Axencia Leitura Bemantes:
 • Biblioteca:
 • Comunicación:
 • Concellerías:
 • Contratación:
 • Correo:
 • Cultura e Deportes:
 • Estatística:
 • Fax:
 • Informática:
 • Intervención:
 • Medio natural:
 • Normalización Lingüística:
 • Obradoiro:
 • Obras:
 • Oficina de Transparencia e Participación Cidadá:
 • Oficina Técnica:
 • Orientacion:
 • Policía Local:
 • Protección civil:
 • Secretaría:
 • Servizos Sociais:
 • Tesourería:
 • Turismo:
 • Urbanismo:
 • Xulgado de Paz: