galego | castellano
Inicio > Directorio Público Local > Deputación Provincial da Coruña > Presidencia > Tesourería e Xestión de Tributos

Inspeción de Tributos Locais

Busca no directorio:
  • Organigrama: ver
  • Enderezo: C/ Archer M. Huntington, s/n Anexo Calvo Sotelo 15011 A Coruña
  • Teléfono: 981080206
  • Fax: 981080290
  • Servizo de Inspección Tributaria: