: Europa en Galicia

Redes Europeas de Información en Galicia

Teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 telefono-eu.png


 
 
A Coruña

Europe Direct A Coruña

Deputación provincial da Coruña
Avda. Porto da Coruña, 2                                                                                                                                                          15003 ACoruña                                                                                                 
Tel: +34 981 080 331                                                                                         
Email: europedirect@dacoruna.gal                                                                   
Web: www.dacoruna.gal/europedirect    

Centro de Documentación Europea de la Universidad de A Coruña

Universidade da Coruña
Edificio de los Servicios Centrales de Investigación (ESCI). Planta -1
Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña
Tel.: +34 981 167 000
Email: iuee@udc.es
Web: www.udc.es/iuee      

RED EURODESK A CORUÑA 

Eurodesk A Coruña - Asociación InGalicia

Plaza de Pontevedra, 10 - 2.º B
15003 – A Coruña
Tel.:  +34 692 372 780
Email: info@ingalicia.org
Web: www.ingalicia.org

RED EURES

EURES Emprego Galicia A Coruña

Tel.: +34 881 881 333
Email: eures.coruna@xunta.gal

 

Lugo

Europe Direct Lugo   

Ayuntamiento de Lugo
Avda. de A Coruña, 500                                                                                   
(Antiguo Cuartel Garabolos)                                                                             
27003 Lugo                                                                                                       
Tel.: +34 982 297 473                                                                                       
Email: europedirect-lugo@lugo.gal     
Web: www.europedirectlugo.com                                                                         

RED EURODESK

Eurodesk Lugo - Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca de Lugo

Rúa Diputación, 14
27220 Friol - Lugo
Tel.: +34 982 238 000
Email: eu@comarcadelugo.gal
Web: comarcadelugo.gal

RED EURES

EURES Emprego Galicia Lugo

Email: eures.lugo@xunta.gal 

 
 
Ourense

RED EURES

EURES Emprego Galicia y EURES-T G-NP en Ourense

Tel.: +34 988 788 174
Email: eures.ourense@xunta.gal

 

Santiago de Compostela

Centro de Estudos e Documentación Europeos

Universidade de Santiago de Compostela
Facultade de Dereito - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel.: +34 881 814 782
Email: cede@usc.es
Web: www.usc.gal/cede

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Enterprise Europe Network GAIN
Axencia Galega de Innovación
Rúa Airas Nunes, s/n (Conxo)
15702 Santiago de Compostela
Tel.: +34 981 337 146
Email: galactea.gain@xunta.es

Enterprise Europe Network CEG
Confederación de Empresarios de Galicia
Rúa do Vilar, 54
15705 Santiago de Compostela
Tel.: +34 981 555 888
Email: euroinfo@ceg.es

Webeen.ec.europa.eu

RED EURODESK

Eurodesk A Coruña - Xunta de Galicia

Direccion Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
C/ Ramón Piñeiro, 17-19
15702 - Santiago de Compostela
Tel.: +34 881 997 610
Email:  programaseuropeos.xuventude@xunta.es
Web: xuventude.xunta.es

EURES

EURES-T Confederación de Empresarios de Galicia

Tel.: +34 981 555 888
Email: l.otero@ceg.es 

PROGRAMA ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santiago de Compostela
C/ San Pedro de Mezonzo, nº 44 bajo E
15701 Santiago de Compostela
Tel.+34 981 596 800

 

Pontevedra

RED EURODESK

Eurodesk Pontevedra - OMIX Concello de Tomiño

Rúa da Feira s/n
36740 – Tomiño
Tel.: +34 986 622 001 / +34 986 623 304 / Whatsapp: 604 062 369
Email: omix@tomino.gal
Web: www.tomino.gal

RED EURES 

EURES Emprego Galicia Pontevedra 

Tel.: +34 986 817 747
Email: eures.pontevedra@xunta.gal

EURES Emprego Galicia y EURES-T G-NP en Pontevedra

Tel.: +34 886 218 164
Email: eures-t.pontevedra@xunta.gal

EURES-T Universidad de Vigo

Tel.: +34 986 818 710
Email: emprego@uvigo.es