Estás en:Economía e facenda Conta doada

Conta doada

Retiramos da nosa web o link ao programa Conta Doada, por canto quedouse obsoleto. Os cambios na normativa contable estatal que afectan as entidades sen ánimo de lucro teñen suposto que todas aquelas que dispoñan de ingresos non sometidos a retención distintos das cotas de socios e as subvencións, queden obrigadas a levar contabilidade por partida dobre. Nestas circunstancias, son moi poucas as entidades que poderían seguir utilizando Conta Doada, polo que se decidiu non seguir actualizándoo (a última versión xa non funcionaba en Windows 10).

Para despois do próximo verán-2019, está previsto que a Deputación organice cursos introductorios á contabilidade por partida dobre, máis concretamente, á adaptación sectorial do plan contable a entidades sen ánimo de lucro, de cuxa celebración e forma de inscrición informaremos a través desta web no seu momento