Estás en:Documentación Impresos Oficiais

Impresos Oficiais

  • Declaración - Solicitude autorización para a execución de obras, instalacións e realización de calquera outra actividade na zona de dominio público ou zona de protección das estradas da rede de titularidade da Deputación Provincial da Coruña  [ Galego  | Castellano ]
  • Exercicio de dereito de acceso a datos de carácter persoal

  • Exercicio de dereito de cancelación de datos de carácter persoal

  • Exercicio de dereito de oposición a datos de carácter persoal

  • Exercicio de dereito de rectificación de datos de carácter persoal