Estás en:Novas

O Orzamento da Deputación da Coruña ascenderá a 178 millóns de euros en 2018 e terá ao Plan Único como principal programa de investimentos

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, compareceu esta mañá ante a Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galicia para presentar as liñas principais do Orzamento da institución provincial para o exercicio 2018.

González Formoso afirmou que a previsión de ingresos totais para 2018 ascende a 178 millóns de euros, o que supón un incremento do 0,84% sobre os do actual exercicio e destacou que todos os investimentos serán financiados con recursos propios, sen apelación ao crédito, de tal xeito que se manteña a actual situación de "débeda cero" do organismo provincial.

O presidente cualificou o seu proxecto de orzamento como "rigoroso, austero, realista, socialmente sensible e orientado á creación de emprego" e destacou a importante dotación orzamentaria coa que contarán os diferentes plans de investimentos provinciais, que ascenderá a 102.350.000 euros.

Entre estes plans destaca pola súa contía económica (76 millóns de euros xa consignados para 2018) e polo "cambio de modelo que supón" o novo Plan Único, que aglutina diferentes plans de investimentos e liñas de subvencións provinciais existentes nun único programa anual que distribúe os fondos entre os concellos baseándose en criterios obxectivos (poboación, superficie, número de parroquias) e ofrece unha maior autonomía para que sexan os propios concellos os que decidan en que invisten os fondos que lles achega a Deputación.

O Orzamento da Deputación da Coruña ascenderá a 178 millóns de euros en 2018 e terá ao Plan Único como principal programa de investimentos

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, compareceu esta mañá ante a Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galicia para presentar as liñas principais do Orzamento da institución provincial para o exercicio 2018.

González Formoso afirmou que a previsión de ingresos totais para 2018 ascende a 178 millóns de euros, o que supón un incremento do 0,84% sobre os do actual exercicio e destacou que todos os investimentos serán financiados con recursos propios, sen apelación ao crédito, de tal xeito que se manteña a actual situación de "débeda cero" do organismo provincial.


O presidente cualificou o seu proxecto de orzamento como "rigoroso, austero, realista, socialmente sensible e orientado á creación de emprego" e destacou a importante dotación orzamentaria coa que contarán os diferentes plans de investimentos provinciais, que ascenderá a 102.350.000 euros.

Plan Único, un novo modelo de Deputación

Entre estes plans destaca pola súa contía económica (76 millóns de euros xa consignados para 2018) e polo "cambio de modelo que supón" o novo Plan Único, que aglutina diferentes plans de investimentos e liñas de subvencións provinciais existentes nun único programa anual que distribúe os fondos entre os concellos baseándose en criterios obxectivos (poboación, superficie, número de parroquias) e ofrece unha maior autonomía para que sexan os propios concellos os que decidan en que invisten os fondos que lles achega a Deputación.


Os portavoces de todos os grupos políticos representados na Comisión de Economía do Parlamento, agás o Partido Popular, coincidiron en sinalar a importancia do Plan Único e en demandar á Xunta de Galicia un instrumento similar que racionalice e obxective as súas achegas aos concellos e permita unha mellor planificación orzamentaria aos municipios coruñeses, que a día de hoxe xa coñecen o importe que lles corresponderá en 2018 ao abeiro deste novo programa provincial.
Así, o portavoz do BNG, Xosé Luis Rivas Cruz, destacou o "cambio político profundo" que supuxo este plan e sostivo que "se a Xunta tivese un sistema similar de cooperación cos concellos, estes terían máis recursos e non habería discriminacións". Pola súa banda, a voceira do PSdeG-PSOE, Begoña Rodríguez Rumbo contrapuxo os 90 millóns de euros que a Deputación distribúe este ano entre os 93 concellos coruñeses cos só 112 que a Xunta reserva en 2018 para o Fondos de Cooperación Local e que se distribuirán entre os 313 municipios da comunidade.


Tamén o voceiro de En Marea, Antón Sánchez, sostivo que o Plan Único "representa un novo modelo de financiamento local" e reprochou que a Xunta non dese pasos tamén nese sentido.


González Formoso, pola súa banda, considerou que o Plan Único supón "un cambio de modelo na relación da Deputación e os concellos que vai ser difícil de reverter porque se basea no principio da autonomía local":


Outros plan importantes durante o vindeiro exercicio serán o Plan de Emprego Local (PEL), a principal aposta do organismo provincial pola creación de emprego, que conta con 9.950.000 euros, o Plan de Conservación de Vías Provinciais, con preto de 8.000.000 de euros consignados, ou os Plans de travesías e sendas peonís, con 4,5 millóns de euros.
No orzamento provincial de 2018, segundo explicou o presidente, reforzarase tamén o apoio á promoción económica dos sectores primarios (agricultura, gandería e pesca), estimaranse como "prioritarias" as partidas de servizos sociais e igualdade e contemplaranse, como é habitual, programas de solidariedade destinados a comunidades galegas no exterior e ONG.
Formoso insistiu tamén no "carácter prioritario da asistencia aos municipios da provincia" en cuestións xurídicas, económicas, técnicas e urbanísticas; así como na modernización administrativa dos concellos coruñeses, apostando polo desenvolvemento da tramitación telemática de facturas e expedientes administrativos e ampliando as funcionalidades informáticas para a xestión tributaria municipal".

Mellorar a cooperación entre administracións

O presidente provincial coruñés reiterou tamén a súa convicción de que o Fondo Galego de Cooperación Local "debería recoller unha asignación específica dirixida ás deputacións provinciais para dar cumprimento ao establecido no artigo 142 da Constitución Española e para garantir a adecuada prestación de servizos provinciais e supramunicipais esenciais cuxa competencia é atribuída ás deputacións", para o que considerou necesario un novo pacto local "que actualice a relación de competencias e concrete as condicións óptimas de financiamento dos servizos locais".


Neste sentido, e en resposta a algunhas das cuestións formuladas polos diferentes grupos políticos da Cámara galega, González Formoso reclamou "unha mellor coordinación" entre administracións para que a Xunta asuma a titularidade de distintos centros educativos e fogares infantís que a Deputación xestiona aínda a día de hoxe na Coruña e Ferrol e que son "anacronismos históricos", pois as competencias en materia de atención social a menores e educación son da administración autonómica.


González Formoso referiuse tamén aos avances que se están a dar de cara á implantación da xestión directa dos parques do Consorcio Provincial Contraincendios, que actualmente se realiza a través de empresas privadas, e á necesidade de debuxar un novo mapa de emerxencias de ámbito galego "un asunto que estamos tratando de amañar con boa vontade por parte de todos".

Páxinas suxeridas