Estás en:Novas

A Deputación destina preto de 155.000 € para a creación de beirarrúas no Camiño do Refuxio e a Rúa do Barreiro, en Oroso

O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe a licitación de tres proxectos financiados a través do Plan único da Deputación no Concello de Oroso, que consistirán na creación de beirarrúas tanto no Camiño do Refuxio como na Rúa do Barreiro, e na construción dun paso cuberto nos terreos do colexio infantil de Sigüeiro.

Estas tres obras supoñen un investimento de máis de 237.580 euros por parte da Deputación da Coruña, que este ano destina un total de 904.140,17 euros ao Concello de Oroso dentro do seu Plan único. Ademais das obras que saen hoxe para licitar, o concello tamén decidiu financiar cos fondos provinciais a mellora da rede viaria en Trasmonte, Vilarromarís, A Gándara e Calvente, e a reurbanización da Rúa Tras da Torre (Sigüeiro). Por outra parte, 48.705 euros destínanse á redución de débeda, contribuíndo así ao saneamento das contas municipais.

A Deputación destina preto de 155.000 € para a creación de beirarrúas no Camiño do Refuxio e a Rúa do Barreiro, en Oroso

O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe a licitación de tres proxectos financiados a través do Plan único da Deputación no Concello de Oroso, que consistirán na creación de beirarrúas tanto no Camiño do Refuxio como na Rúa do Barreiro, e na construción dun paso cuberto nos terreos do colexio infantil de Sigüeiro.

Estas tres obras supoñen un investimento de máis de 237.580 euros por parte da Deputación da Coruña, que este ano destina un total de 904.140,17 euros ao Concello de Oroso dentro do seu Plan único. Ademais das obras que saen hoxe para licitar, o concello tamén decidiu financiar cos fondos provinciais a mellora da rede viaria en Trasmonte, Vilarromarís, A Gándara e Calvente, e a reurbanización da Rúa Tras da Torre (Sigüeiro). Por outra parte, 48.705 euros destínanse á redución de débeda, contribuíndo así ao saneamento das contas municipais.

Seguridade viaria e accesibilidade

A maior parte dos fondos do Plan único en Oroso destinaranse a melloras na rede viaria municipal, que contribuirán a mellorar a seguridade tanto dos viandantes como do tráfico rodado e a eliminar as barreiras arquitectónicas.

Neste sentido, no Camiño do Refuxio as obras consistirán na reurbanización de todo o trazado da rúa, desde o enlace coa DP-3801 ata o cruzamento co vial que conduce ao refuxio de pescadores. Na actualidade, este espazo está en mal estado de conservación e non dispón nin de canalizacións soterradas nin dun espazo destinado ao tránsito peonil.

As obras que se van executar consistirán fundamentalmente na demolición dos pavimentos actuais, que se renovarán dispoñendo aglomerado asfáltico na calzada, e na creación de beirarrúas a ambos lados, que terán un ancho aproximado de 2 metros. A Deputación achega 84.638 euros para executar estes traballos, o que supón preto dun 70% do orzamento total, que se sitúa en 125.768 euros.

Así mesmo, executaranse as redes de saneamento e iluminación pública e as canalizacións para electricidade e telecomunicacións. Deste modo, substituiranse as instalacións aéreas e os postes de madeira e formigón que se sitúan ao longo da rúa.

Na rúa do Barreiro, situada no centro urbano de Sigüeiro, a Deputación inviste outros 70.299 euros para executar beirarrúas, de tal forma que os veciños desta zona se poidan trasladar camiñando sen invadir a calzada e acceder aos centros educativos con seguridade.

As novas beirarrúas estenderanse 105,10 metros na marxe dereita e 49,35 na esquerda, e terán un ancho mínimo de 2 metros. As obras tamén incluirán a renovación da capa de rodaxe da calzada e a eliminación das barreiras arquitectónicas, asegurando a accesibilidade universal.

Melloras no CEIP de Sigüeiro

A Deputación destina 82.644,8 euros ás obras de construción dun paso cuberto nos terreos do CEIP de Sigüeiro. Esta estrutura conectará os campos e pistas deportivas do patio do colexio, conducindo desde a parte traseira do centro educativo ata o polideportivo municipal.

O paso cuberto estará formado por dous corpos de forma trapezoidal, realizados en formigón armado, que se apoiarán sobre piares metálicos ancorados ao terreo. Para garantir a súa resistencia e conservación, estará cuberto con lousas, tamén de formigón armado, e estará rematado con pintura impermeable

Complementariamente, tamén se realizará o solado da zona cuberta polo paso e executararase unha rede de evacuación de augas pluviais, composta por tubos de PVC e arquetas sumidoiros estratexicamente situados.

Está previsto que as obras teñan unha duración aproximada de tres meses desde o inicio dos traballos.

Páxinas suxeridas