Estás en:Novas

Calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019

Resolución do 29 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16904.pdf

Páxinas suxeridas