Estás en:Novas

Formación continua de idiomas e Plan formativo ofimático persoal da Administración pública galega

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0003_gl.pdf

 

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0002_gl.pdf

Páxinas suxeridas