Estás en:Novas

Rendición de Contas. Información sobre acordos e resolucións contrarios a reparos ata 30 de abril

Plataforma de Rendición de Contas das Entidades locais, ata o día 30 de abril de 2019: Remitir a información sobre acordos e resolucións das entidades locais contrarios a reparos formulados por interventores locais e anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa.

https://rendiciondecuentas.es/Presentacion/home#

Páxinas suxeridas