Estás en:Novas

Actualización do Anexo 1 que define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados

Ministerio de Economía e Empresa

Endebedamento. Prudencia Financeira Maio 2019

Resolución do 8 de maio de 2019, da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución de 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6887.pdf

Páxinas suxeridas