Estás en:Novas

Axudas e subvencións concedidas para o fomento do emprego no medio rural 2017

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (APROL Rural), e se procede á convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 171, do 8 de setembro).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190711/AnuncioG0424-020719-0005_gl.pdf

Páxinas suxeridas