Estás en:Novas

Subvencións a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social 2017

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se aproba a convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 96, do 22 de maio).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190711/AnuncioG0424-020719-0004_gl.pdf

Páxinas suxeridas