Estás en:Novas

Bases reguladoras axudas e subvencións fomento do emprego en colaboración coas entidades locais 2017

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 2 de maio de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 87, do 8 de maio).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190711/AnuncioG0424-020719-0002_gl.pdf

Páxinas suxeridas