Estás en:Novas

Axudas concedidas a institucións e entidades locais galegas, para o financiamento de festivais, feiras, mostras, certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado ano 2019

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2019 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2018 (DOG número 30, do 12 de febreiro de 2019), pola que establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento CT215A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190802/AnuncioG0535-240719-0001_gl.pdf

Páxinas suxeridas