Estás en:Novas

Declaración de festas de interese turístico nacional e internacional

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Festas de interese turístico

Orde ICT/851/2019, do 25 de xullo, pola que se regula a declaración de festas de interese turístico nacional e internacional.

https://boe.es/boe/dias/2019/08/07/pdfs/BOE-A-2019-11573.pdf

Páxinas suxeridas