Estás en:Novas

Bases subvencións corporacións locais programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante ou en risco de exclusión.Convocatoria 2019-2021

Consellería de Política Social

ORDE do 6 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 a 2021 (cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020) (código de procedemento BS623C).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190821/AnuncioG0425-070819-0003_gl.pdf

Páxinas suxeridas