Estás en:Novas

Bases concesión de axudas para mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI)

Consellería de Política Social

ORDE do 8 de agosto de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento BS403E).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190823/AnuncioG0425-090819-0004_gl.pdf

Páxinas suxeridas