Estás en:Novas

Actualización do principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

Ministerio de Economía e Empresa

Medidas financeiras

Resolución do 4 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/06/pdfs/BOE-A-2019-12798.pdf

Páxinas suxeridas