Estás en:Novas

Concesión provisional de subvencións a concellos da provincia da Coruña para actividades de medio ambiente 2019

Deputación Provincial da Coruña
Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

2019/7235 Concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa DP0034, de subvencións a concellos da provincia da Coruña para a realización de actividades en materia de medio ambiente durante o ano 2019

http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/09/10/2019_0000007235.pdf

Páxinas suxeridas