Estás en:Novas

O Plan Único da Deputación da Coruña financia xa 551 obras este ano nos concellos da provincia

A Deputación vén de dar luz verde a un segundo paquete de 223 obras, que se suman ás 328 aprobadas o pasado mes de abril

Este novo paquete de actuacións supón un investimento de 22,7 millóns de euros

O Plan Único da Deputación da Coruña financia xa 551 obras este ano nos concellos da provincia

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, vén de asinar a resolución que dá luz verde a un novo paquete de 223 obras que se executarán nos concellos da provincia con cargo aos fondos adicionais do Plan Único (POS+2019), e que supoñen unha inxección económica extra de 22,7 millóns de euros dentro dos 100 millóns consignados no orzamento do plan para o presente ano.

Os proxectos engádense aos 328 xa aprobados por unanimidade no pleno da Deputación o pasado mes de abril, sumando así un total de 551 obras que os 93 concellos coruñeses poderán acometer este ano con fondos do plan.

O goberno provincial cumpre así o seu compromiso ampliar progresivamente o orzamento do Plan Único ao longo do exercicio, facendo que os municipios coruñeses reciban da Deputación o maior investimento por concello das catro provincias galegas e un dos maiores de España.

Construción de parques infantís, obras de humanización de rúas e espazos públicos, melloras en centros educativos ou deportivos, creación de xardíns e zonas verdes, obras de pavimentación, saneamento e abastecemento de auga en núcleos rurais ou sistemas máis eficientes de alumeado público son algunhas das obras que financiarán os concellos coruñeses con esta achega adicional do POS+2019.

Obras que contribuirán a "mellorar as infraestruturas, a calidade de vida e a economía dos concellos coruñeses", segundo explica o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, que destacou a importancia de que o reparto dos fondos estea baseado en criterios obxectivos (poboación, superficie, número de parroquias e esforzo fiscal) e de que sexan os propios concellos os que deciden en que queren investir os fondos que lles achega a Deputación.

Previsión de superar as 700 obras este ano

O POS+2019 conta aínda con outros 16,2 millóns de fondos adicionais que se destinarán integramente ao financiamento de obras financeiramente sostibles nos concellos da provincia e que se aprobarán en pleno a finais deste ano, polo que se estima que o número de obras do Plan Único podería superar as 700 ao remate do exercicio.

Ademais de permitir a execución de todas estas obras, o Plan Único destina ademais este ano un 20% do ser orzamento (19 millóns de euros) ao sostemento de servizos públicos esenciais coma o alumeado público, a recollida de lixo e a limpeza viaria en 80 concellos coruñeses que decidiron destinar parte dos fondos a gasto corrente; achega 1,2 millóns á redución da débeda dos municipios e algo máis de un millón de euros a axilizar os pagos a provedores.

Dende a súa creación en 2017, o plan permitiu a execución de 1.697 obras de construción ou mellora de infraestruturas públicas, contribuíu a reducir a débeda dos municipios coruñeses en 10,7 millóns e permitiu aos concellos axilizar o pagamento de máis de 7,8 millóns aos seus provedores, contribuíndo así a sanear as economías municipais.

Plan.png

PLAN ÚNICO 2019

COMARCA DA CORUÑA

 

TOTAIS COMARCA DA CORUÑA

4.003.482,16

232.386,54

4.235.868,70

CONCELLO

DENOMINACIÓN

DEPUTACIÓN

CONCELLO

TOTAL

Abegondo

Reparación camiños nas parroquias de Cullergondo e Leiro

37.450,77

0,00

37.450,77

Reparación camiños nas parroquias de Folgoso e Mabegondo

55.440,59

0,00

55.440,59

TOTAL

92.891,36

0,00

92.891,36

Arteixo

Obras de urbanización en Avenida Arsenio Iglesias

279.681,83

0,00

279.681,83

Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda

148.298,82

0,00

148.298,82

TOTAL

427.980,65

0,00

427.980,65

Bergondo

Mellora camiños en Ouces, Moruxo, Babío,Rois, san Salvador, Bergono, Vixoia e Lubre.

309.450,39

232.386,54

541.836,93

TOTAL

309.450,39

232.386,54

541.836,93

Betanzos

Mellora do pavimento na rúa Concepción Arenal

79.406,08

0,00

79.406,08

Mellora urbanización e servizos rúa Pintor Seijo Rubio

254.988,35

0,00

254.988,35

TOTAL

334.394,43

0,00

334.394,43

Carral

Mellora viais en Lamagal a Sandiás, Fornos

174.777,18

0,00

174.777,18

TOTAL

174.777,18

0,00

174.777,18

Cerceda

Camiño de Lodeiro a Astande e outro

38.860,15

0,00

38.860,15

Vestiarios no complexo deportivo de Cerceda

70.000,00

0,00

70.000,00

Cmño. estrada Silva-Laracha a Sta. Margarita

62.650,18

0,00

62.650,18

TOTAL

171.510,33

0,00

171.510,33

Coirós

Mellora equipamento rurais e culturais (Coirós)

40.840,95

0,00

40.840,95

Vestiarios no campo de fútbol de Santiago de Ois

31.636,02

0,00

31.636,02

TOTAL

72.476,97

0,00

72.476,97

Coruña (A)

Mellora do aparcadoiro na Praza Isaac Díaz Pardo

241.963,39

0,00

241.963,39

TOTAL

241.963,39

0,00

241.963,39

Culleredo

Renovación alumeado e telexestión Avda. Xoán Carlos I

142.188,67

0,00

142.188,67

Acondicionamento polideportiva descuberta da Corveira

48.165,77

0,00

48.165,77

Acondicionamento polideportivo descuberto en Peiro de Arriba

85.515,77

0,00

85.515,77

Rehabilitación pavimento  R/Alvaro de Mendaña e  S.Fernando

32.213,73

0,00

32.213,73

TOTAL

308.083,94

0,00

308.083,94

Curtis

Afirmado e reforzo firmes Ampliación accesos a Chacente, Portolamoso

130.841,26

0,00

130.841,26

TOTAL

130.841,26

0,00

130.841,26

Irixoa

Aglomerado de vial Campelo – Cantarabá,

O Vao-AIglesia, Pena do Carro a Muniferral

111.477,75

0,00

111.477,75

TOTAL

111.477,75

0,00

111.477,75

MIÑO

Renovación rede abastecemento auga Ponte do Porco

40.000,00

0,00

40.000,00

Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño

124.770,99

0,00

124.770,99

TOTAL

164.770,99

0,00

164.770,99

Oleiros

Actuacións de mellora na urbanización O Bosque

226.503,12

0,00

226.503,12

Pavimentación do camiño de Agurniño

72.227,31

0,00

72.227,31

Pavimentación da rúa Seixo Branco

132.686,93

0,00

132.686,93

TOTAL

431.417,36

0,00

431.417,36

Paderne

Mellora e ampliación do saneamento en San Mamede

64.038,38

0,00

64.038,38

Pavimentación de viais na parroquia de Souto

40.000,00

0,00

40.000,00

Mellora e rexeneración iluminación pública na Insua

33.431,19

0,00

33.431,19

TOTAL

137.469,57

0,00

137.469,57

Sada

Remodelación parque infantil das Brañas

218.404,03

0,00

218.404,03

TOTAL

218.404,03

0,00

218.404,03

Sobrado

Acondicionamento de viais nas parroquias de Cumbraos e Grixalba

77.352,63

0,00

77.352,63

 

Mellora de camiños en Codesoso, Cumbraso, Roade

157.363,14

0,00

157.363,14

 

Acondicionamento viaisCarelle, Pousada, Porta  e Cumbraos

99.786,72

0,00

99.786,72

 

TOTAL

334.502,49

0,00

334.502,49

Oza-Cesuras

Aglomerado en Castrillon (Porzomillos)

143.222,62

0,00

143.222,62

Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burricios)

53.632,10

0,00

53.632,10

Aglomerado dos Peteiros a  Roris. Borrifáns

60.000,00

0,00

60.000,00

 

 

 

TOTAL

256.854,72

0,00

256.854,72

Vilasantar

Ampliación, afirmado e reforzo firme acceso a Brai

84.215,35

0,00

84.215,35

TOTAL

84.215,35

0,00

84.215,35

PLAN UNICO 2019

COMARCA DE FERROL

 

TOTAIS COMARCA FERROL

4.900.217,92

286.223,29

CONCELLO

DENOMINACIÓN

DEPUTACIÓN

CONCELLO

Ares

Rehabilitación envolvente exterior antiga Rectoral Ares

113.933,73

0,00

TOTAL

113.933,73

0,00

Cabanas

Saneamento de augas residuais en Relousada

123.558,30

0,00

TOTAL

123.558,30

0,00

Capela (A)

Pavimentación  estrada da Capela  Nosa Sra. das Neves

70.270,86

0,00

Beirarrúas e iluminación nas Neves: PK 9+850 a 10+110

70.447,10

0,00

TOTAL

140.717,96

0,00

Cedeira

Nova rede saneamento rúas Estrada, Valdoviño e Cambela

191.807,08

0,00

Extensión da rede de saneamento en Vilacacín

76.929,72

0,00

Subminis.lámpadas LED rúa Nosa Señora do Mar

24.263,20

0,00

TOTAL

293.000,00

0,00

Cerdido

Ampliacionabastec. de Vila da Igresia a Pontellas

41.516,48

0,00

Reparacions en Polideportivo Municipal de Cerdido

39.612,75

0,00

TOTAL

81.129,23

0,00

Fene

Servizos e reforzo firme camiños Os Regueiros e Visura

126.268,26

22.282,63

Pavimentación vial de Fene a Magalofes por Lubián

98.911,22

13.487,89

Servizos e reforzo firme camiño da Lomba (Barallobre)

94.349,82

10.483,31

TOTAL

319.529,30

46.253,83

Ferrol

Rehabilitación cuberta e fachada edificio do concello

444.622,68

211.567,37

TOTAL

444.622,68

211.567,37

Mañón

Pavimentación rúas en Vila de Bares

118.514,77

0,00

TOTAL

118.514,77

0,00

Moeche

Pavimentación camiños de As Figueiras e Libureiro-Casanova

Pavimentación camiño da Ribeira e da Estrada de S. Xiado

31.929,07

0,00

 

 

33.568,90

0,00

Marquesiñas e colectores residuos Balocos               

30.636,98

0,00

 

TOTAL

96.134,95

0,00

Monfero

Pavimentación  nas parroquias de San Fiz, Val Xestoso, Queixeiro e Vilachá

186.806,68

0,00

TOTAL

186.806,68

0,00

 

Mugardos

 Subministración vehículo Policía Local. Mugardos

30.000,00

0,00

Ampliación abastecemento auga no Vilar (Franza)

56.938,22

0,00

TOTAL

86.938,22

0,00

Narón

Ampliación rede saneamento de Ferrerías-Prados

554.236,77

0,00

TOTAL

554.236,77

0,00

Neda

Pavimentación de vial en Casadelos

35.610,34

475,45

Pavimentación camiños Albarón-Mourela Baixa

55.377,48

739,37

Pavimentación camiños Liñares-Chisqueira

30.717,42

410,13

Pavimentación camiños Puntal de Abaixo

31.050,85

414,57

Pavimentación camiño Casanova-O Piñón

41.768,53

557,67

Pavimentación vialValleInclán

30.992,23

413,79

TOTAL

225.516,85

3.010,98

Ortigueira

Saneamento en Cuiña

393.230,07

0,00

TOTAL

393.230,07

0,00

Pontedeume

Pavimentación Rúa Gonzalo Torrente Ballester

110.000,00

3.966,31

Reforma da Escola Unitaria de Campolongo

196.915,21

21.424,80

TOTAL

306.915,21

25.391,11

As Pontes

Rehabilitación local sociocultural Praza da Igrexa nº 3

242.000,00

0,00

Reparación e mellora en Fraga dos Cregos, o Pazo

236.327,32

0,00

Reposición e mellora nas parroquias. de S.Xoán do Freixo

69.759,96

0,00

Asfaltado de estradas en Vilarmouro e Chao

35.990,76

0,00

Reposición rodaxe camiños de Espiñaredo

179.740,62

0,00

TOTAL

763.818,66

0,00

San Sadurniño

Pavimentación camiño. A Chabola-Caínce-OHedreiro-Amido

82.509,51

0,00

Pavimentación do camiño do Cando ao Castro

47.983,25

0,00

Pavimentación camiños dos Foxos e A Vila-O Freixo

34.277,01

0,00

Construción de salón polivalente no Chao de Lamas

111.828,68

0,00

TOTAL

276.598,45

0,00

Somozas

Camiño O Batán - Santa Cristina

49.762,71

0,00

Pavimentación viario Vilar da Fraga

31.404,76

0,00

Pavimentación viario Latas - Cardexo

50.444,69

0,00

TOTAL

131.612,16

0,00

Valdoviño

Mellora locais usos múltiples en Loira e Vilaboa

100.372,51

0,00

Mellora eficiencia enerxética polideportivo Meirás

18.298,41

0,00

Mellora eficiencia enerxética no campo de Mourente

47.701,59

0,00

TOTAL

166.372,51

0,00

Vilarmaior

Mellora de firme de viais en Torres

77.031,42

0,00

TOTAL

77.031,42

0,00

PLAN UNICO 2019

COMARCA DE SANTIAGO

 

TOTAIS COMARCA DE SANTIAGO

7.441.607,36

103.285,11

7.544.892,47

CONCELLO

DENOMINACIÓN

DEPUTACIÓN

CONCELLO

TOTAL

Ames

Vestiarios baixo gradas C. fútbol de Milladoiro

81.743,12

0,00

81.743,12

Senda peonil de Sisalde a Agro do Muíño

134.596,95

0,00

134.596,95

Pavimentación viais núcleo de Raíces

102.696,73

0,00

102.696,73

Pavimentación camiño Tarrío-Raíces

90.920,30

0,00

90.920,30

Pavimentación accesos en Ventosa

95.009,62

0,00

95.009,62

Pavimentación acceso a Sura (Ameixenda)

87.901,56

0,00

87.901,56

Senda peonil de Outeiro a Costoia

184.547,41

0,00

184.547,41

 

                                                                            TOTAL

777.415,69

0,00

777.415,69

 

A Baña

Pavimentación viaisCruceiro-Rial

80.325,37

0,00

80.325,37

 

Pavimentación viaisEmes-Seoane en Barcala

85.357,16

0,00

85.357,16

 

Pavimentación viais en Faxín-Francos

80.428,34

0,00

80.428,34

 

Pavimentación en Cabanas (centro)

40.410,45

0,00

40.410,45

 

Pavimentación viais San Vicenzo-Paredes

100.302,55

6.248,55

106.551,10

 

                                                                           TOTAL

386.823,87

6.248,55

393.072,42

Arzúa

Camiño Painza-Casaldoeiro

84.649,03

0,00

84.649,03

Pavimentación  vial núcleo de Rial (Pantiñobre)

77.343,99

0,00

77.343,99

Ampliación beirarrúas estrada Lema  r/Rego da Raña

70.580,57

0,00

70.580,57

Renovación alumeado na parroquia da Mella

45.551,18

0,00

45.551,18

Renovación iluminación pública en Viladavil

51.294,01

0,00

51.294,01

TOTAL

329.418,78

0,00

329.418,78

Boimorto

Mellora  infraestruturas  auga ETAP e EDAR.As Lagoas

68.882,60

0,00

68.882,60

Reforma viais en Romelas e O Sisto

58.930,99

0,00

58.930,99

Reforma de camiños en Lobomorto, Mercurín e Peizás

41.398,46

0,00

41.398,46

Reforma de camiños de Igrexa e Franzomil

46.192,65

0,00

46.192,65

TOTAL

215.404,70

0,00

215.404,70

Boqueixón

Mellora do firme viario de Vigo a AC-261

101.880,77

0,00

101.880,77

Mellora firme viario de Rubio a Zaramacedo, Gastrar pola igrexa hasta límite con Touro e viario en Zanca Nova.

63.221,59

      63.221,59

TOTAL

165.102,36

0,00

165.102,36

Brión

Mantemento e mellora aldeas de Mato e Busto e camiños en Vilar e Ons

146.173,53

0,00

146.173,53

TOTAL

146.173,53

0,00

146.173,53

Dodro

Senda peonil  Marquesiña-Aserradoiro (Teaio)

71.599,75

0,00

71.599,75

TOTAL

71.599,75

0,00

71.599,75

Frades

Camiño de Fontelo a Igrexa (Aiazo), As Corredoiras e

A Quintá

136.937,47

0,00

136.937,47

TOTAL

136.937,47

0,00

136.937,47

 Melide

 Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande

298.248,50

0,00

 298.248,50

 

TOTAL 

298.248,50

0,00

298.248,50

Mesía

Camiño do Marco a Picoi (Cabrui)

56.224,11

0,00

56.224,11

Cambio de cuberta no pavillón de Xanceda

89.999,96

0,00

89.999,96

TOTAL

146.224,07

0,00

146.224,07

Negreira

Asfaltado na Avda das Brañas e AvdaBarcala

187.741,51

0,00

187.741,51

TOTAL

187.741,51

0,00

187.741,51

Ordes

Senda peonil de rúa a Vilariño (Buscás)

273.983,72

0,00

273.983,72

Camiño Pedreira a Castrelos por Escola (Leira)

138.787,45

0,00

138.787,45

TOTAL

412.771,17

0,00

412.771,17

Oroso

Senda peonil de Baxoia ata Bouzalonga (Deixebre)

178.070,58

0,00

178.070,58

TOTAL

178.070,58

0,00

178.070,58

Padrón

Camiño en Extramundi de Abaixo (Padrón)

72.696,59

0,00

72.696,59

Camiño en Pedroso Sur (Cruces)

47.234,33

0,00

47.234,33

Camiño de A Barca a Cortiñas (Herbón)

87.723,77

0,00

87.723,77

TOTAL

207.654,69

0,00

207.654,69

O Pino

Senda peonil de Santiso a Villarrel

125.863,30

0,00

125.863,30

Estrada Domes a Campo Vimieiro (Lardeiros)

42.343,38

0,00

42.343,38

Estrada Vimieiro a Vilaseco (Lardeiros)

45.636,28

0,00

45.636,28

TOTAL

213.842,96

0,00

213.842,96

Rois

Acondicionamento  vial estrada Santiago-Noia( AC-543) a Pumar

44.912,93

0,00

44.912,93

Rehabilitación firme en vial de Sorribas a Reibó

81.945,01

0,00

81.945,01

Rehabilitación firme en vial de Meana a Sorribas

76.364,31

0,00

76.364,31

TOTAL

203.222,25

0,00

203.222,25

Sta. Comba

Afirmado e asfaltado vial en S.Xoán de Grixoa

163.016,60

0,00

163.016,60

Pavimentación  e sinalización entre Truebe e A Pereira

123.250,79

0,00

123.250,79

Afirmado e asfaltado en Sabaceda

93.610,59

0,00

93.610,59

Reforzo e mellora pavimentación parroquia de S. Pedro

64.846,80

0,00

64.846,80

Afirmado y asfaltado de vial no lugar de Ser

58.289,84

0,00

58.289,84

Reparación asfáltica vial comunicación Fafia-Bustelo

42.707,20

0,00

42.707,20

Reparación asfáltica viais lugar de Almozara

40.534,84

0,00

40.534,84

Reparación asfáltica viais en Vilar de Arriba

37.354,68

0,00

37.354,68

Reparación asfáltica vial comunicación Bazar e Turnes

33.629,98

0,00

33.629,98

Reparación asfáltica viais na Pereiriña

30.767,20

0,00

30.767,20

TOTAL

688.008,52

0,00

688.008,52

Santiago

Reparación e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo

447.065,00

0,00

447.065,00

Rexeneración e reforzo  pavimentación  rúa S. Teresa de Jornet

219.106,27

0,00

219.106,27

Parque infantil en Coto dos Olmos

56.774,86

0,00

56.774,86

Santiso

Camiño Lamas-Pezobrés

45.529,03

0,00

45.529,03

Camiño Ponte Arcediago a Cornella

64.971,94

0,00

64.971,94

Camiño Saa-Carballido (Pezobre)

38.712,11

0,00

38.712,11

Reparación saneam. EDAR na Ponte Cornella a Souto

36.687,51

0,00

36.687,51

Reparación saneamento de Souto a Arcediago

46.321,16

0,00

46.321,16

TOTAL

232.221,75

0,00

232.221,75

Teo

Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I

430.275,63

9.723,25

439.998,88

Afirmado e acondicionamento de viario en Eo dos Ferreiros

131.243,21

2.965,79

134.209,00

Afirmado e acondicionamento de viario en Pite

60.097,92

1.358,08

61.456,00

TOTAL

621.616,76

14.047,12

635.663,88

Toques

Camiño en Barrigas (Ordes)

110.952,27

0,00

110.952,27

Camiño cruce de Piñeiro-San Xulián

31.027,47

0,00

31.027,47

TOTAL

141.979,74

0,00

141.979,74

Tordoia

Camiño Vilar a Abelenda (Vila de Abade)

53.254,73

0,00

53.254,73

Senda peonil en Paradela (Leobalde)

47.558,65

0,00

47.558,65

TOTAL

100.813,38

0,00

100.813,38

Touro

Mellora da seguridade viaria en Capilla

58.383,81

0,00

58.383,81

Mellora firme de Beseño a Gordela (Beseño)

55.506,12

0,00

55.506,12

Mellora firme vial de Cruz a O Cascallón

63.789,46

0,00

63.789,46

TOTAL

177.679,39

0,00

177.679,39

Trazo

Seguridade Vial en Viaño Pequeno e A Polveira

34.100,92

0,00

34.100,92

Acondicionamento e vestiarios e almacén Polidep. mpal. Trazo

32.475,31

0,00

32.475,31

TOTAL

66.576,23

0,00

66.576,23

Val do Dubra

Acondicionamento da parcela Braña dos Allos

64.445,97

0,00

64.445,97

Reparacións na base de Protección Civil

45.629,60

0,00

45.629,60

Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns

178.796,67

0,00

178.796,67

Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo

100.017,22

7.981,40

107.998,62

TOTAL

388.889,46

7.981,40

396.870,86

Vedra

Acondicionamento de espazo verde público en Fontao

87.924,12

29.308,04

117.232,16

Ampliación rede abastecemento en Sete e Argunte

136.300,00

45.700,00

182.000,00

TOTAL

224.224,12

75.008,04

299.232,16

PLAN UNICO 2019

COMARCA DE BERGANTIÑOS-COSTA DA MORTE

CONCELLO

DENOMINACIÓN

DEPUTACIÓN

CONCELLO

TOTAL

 

TOTAIS COMARCA DE BERGANTIÑOS

4.128.106,14

24.794,31

 4.152.900,45

Cabana de Bergantiños

Edar en O Balado. Cabana de Bergantiños

79.840,48

0,00

79.840,48

TOTAL

79.840,48

0,00

79.840,48

Camariñas

Mellora e acondic. transversais á r/Flaire.Camelle

32.764,45

0,00

32.764,45

Reparación e reasfaltado da Rúa da Seara e Travesías

39.465,82

0,00

39.465,82

Renovación Iluminación terreo xogo C. fútbol Irmáns Patiño

39.974,90

0,00

39.974,90

Mellora accesos ao Paseo marítimo de Camelle

68.232,43

0,00

68.232,43

TOTAL

180.437,60

0,00

180.437,60

Carballo

Construción  rede abastecemento ao núcleo de Lema

431.876,23

0,00

431.876,23

Reurbanización rúas Vila de Laxe, Vila de Corcubión e  Vila de Noia

250.770,83

0,00

250.770,83

Mellora rodaduravial dende Xoane a Piñeiro.Goiáns

100.473,33

0,00

100.473,33

Mellora acceso peonil contorna  A Milagrosa e na Avda. Vázquez de Parga

182.336,84

0,00

182.336,84

Conexión aérea luz nova instalación nas parroquias de Carballo, Bértoa, Sísamo, Noicela, Razo, Sofán, Aldemunde, Vilela e Xoane

95.122,40

0,00

95.122,40

TOTAL

1.060.579,63

0,00

1.060.579,63

Cee

Adecuación da Rúa Alcalde Pepe Sánchez

126.856,05

0,00

126.856,05

Ampliación da Casa da Cultura de Brens

158.389,00

0,00

158.389,00

TOTAL

285.245,05

0,00

285.245,05

Cerceda

Camiño de Lodeiro a Astande e outro

38.860,15

0,00

38.860,15

Vestiarios no complexo deportivo de Cerceda

70.000,00

0,00

70.000,00

Cmño. estrada Silva-Laracha a Sta. Margarita

62.650,18

0,00

62.650,18

TOTAL

171.510,33

0,00

171.510,33

Corcubión

Saneamento e pavim. R/MonchoReboiras e contorna

59.239,52

0,00

59.239,52

TOTAL

59.239,52

0,00

59.239,52

Coristanco

Substitución rede abastecemento dende camiño  Centiña a DP-2904

277.811,98

0,00

277.811,98

 

 

TOTAL

277.811,98

0,00

277.811,98

Dumbría

Pav. acceso área recreativa Vilafernández

58.835,73

0,00

58.835,73

Cmño. Figueiroa- Ermida das Neves (Buxantes)

39.826,99

0,00

39.826,99

Camiño Cerván-Castro (Buxantes)

30.149,19

0,00

30.149,19

Camiño Rebouta-Vilar (Olveira)

39.494,87

0,00

39.494,87

Pavimentación  acceso a Carballeira e Campo de Berdeogas.

30.961,31

0,00

30.961,31

Camiño Salgueiros a Cernado (Salgueiros)

55.202,31

0,00

55.202,31

Camiño Olveiroa a Campo de Lucín.

72.683,20

0,00

72.683,20

Camiño Figueiroa a Marco do Couto (Dumbría)

38.038,24

0,00

38.038,24

Camiño subestación As Teixoeiras (San Crimenzo)

23.468,66

20.314,86

43.783,52

TOTAL

388.660,50

20.314,86

408.975,36

Fisterra

Pavimentación  na rúa Mar de Fora (cara ao Sur)

98.283,92

0,00

98.283,92

Rehabilitación parque infantil Praia de Sardiñeiro

119.345,48

4.479,45

123.824,93

TOTAL

217.629,40

4.479,45

222.108,85

Laxe

Acondicionamento accesos Capilla Sta Rosa e Muiño do Vento

36.874,91

0,00

36.874,91

Conservación rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)

30.500,71

0,00

30.500,71

Conservación camiños Coens

49.505,46

0,00

49.505,46

TOTAL

116.881,08

0,00

116.881,08

Laracha

Mellora capa rodaxe nas parroquias de Caión, Torás

87.960,39

0,00

87.960,39

Mellora rodaxe e sinalización rúas parroquia Torás

95.017,02

0,00

95.017,02

Mellora sinalización camiños A Xesteira

78.693,45

0,00

78.693,45

TOTAL

261.670,86

0,00

261.670,86

Malpica

Rehabilitación Centro interpretación do Buño Oleiro

44.297,97

0,00

44.297,97

Humanización da rúa da Igrexa

85.459,72

0,00

85.459,72

TOTAL

129.757,69

0,00

129.757,69

Muxía

Acondicionamento camiños interiores en Fumiñeo

223.182,64

0,00

223.182,64

TOTAL

223.182,64

0,00

223.182,64

Ponteceso

Ampliación de vial en Tella

264.644,00

0,00

264.644,00

TOTAL

264.644,00

0,00

264.644,00

Vimianzo

Arranxo fachada e  cuberta Escola Castromil. Salto

45.000,00

0,00

45.000,00

Rede saneamento no Outeiro de Braño en Carantoña

47.749,85

0,00

47.749,85

Arranxo tramo vía de Baíñas ao Subeiro en Serramo

128.139,96

0,00

128.139,96

TOTAL

220.889,81

0,00

220.889,81

Zas

Aglomerado parroquias de Zas, Baio e S. Adrian

98.698,67

0,00

98.698,67

Melloras calzada parroquias de Brandomil, Muiño

91.426,90

0,00

91.426,90

TOTAL

190.125,57

0,00

190.125,57

PLAN UNICO 2019

COMARCA DO BARBANZA

TOTAL

357.438,53

0,00

357.438,53

CONCELLO

DENOMINACIÓN

DEPUTACIÓN

CONCELLO

TOTAL

 

TOTAIS COMARCA DO BARBANZA

2.433.952,93

0,00

2.433.952,93

Boiro

Pavim. en Coroño, C.de Cruz, Cespón, Treites e redes servizo Graso

66.251,89

0,00

66.251,89

Pavimento en Pomar do Río, Cadarnoxo, Enseño e Cures

73.235,53

0,00

73.235,53

Beirarrúas na praia de Barraña

85.787,27

0,00

85.787,27

TOTAL

225.274,69

0,00

225.274,69

Carnota

Adecuación pavimentación na zona Este de Rúa-Lira

108.081,77

0,00

108.081,77

TOTAL

108.081,77

0,00

108.081,77

Lousame

Pavimentación camiños Filgueira

53.480,44

0,00

53.480,44

Pavimentación  vial de Servia a Estrada Padrón-Portobravo

83.540,67

0,00

83.540,67

Reparacións na piscina de Lousame

163.777,48

0,00

163.777,48

TOTAL

300.798,59

0,00

300.798,59

Mazaricos

Ampliación rede abastecemento  en S. Cristovo de Corzón

166.633,18

0,00

166.633,18

Mellora afirmado e actuacións complementarias en Arcos

75.366,82

0,00

75.366,82

TOTAL

242.000,00

0,00

242.000,00

Muros

Mellora infraestruturas hidráulicas Arriba e Avesada, Serres

176.919,55

0,00

176.919,55

TOTAL

176.919,55

0,00

176.919,55

Outes

Camiño costa da Mina-acceso á nave municipal

47.581,69

0,00

47.581,69

Camiño da Marquesiña á subida a Igrexa,Tarás

48.908,68

0,00

48.908,68

Pavimentación acceso a Buiste (San Ourente)

42.823,67

0,00

42.823,67

TOTAL

139.314,04

0,00

139.314,04

 

Pobra do Caramiñal

Actuación integral na Mirandela

149.984,17

0,00

149.984,17

 

                                                                                       TOTAL

149.984,17

0,00

149.984,17

 

Porto do Son

Acondicionamento contorna da Igrexa de S. Martiño de Miñortos

156.900,00

0,00

156.900,00

Acondicionamento da Rúa Petón de Baia

48.280,00

0,00

48.280,00

Acondicionamento Rúa Costa da Granxa

30.900,00

0,00

30.900,00

Acondicionamento da Rúa Salvador

59.900,00

0,00

59.900,00

Humanización da Rúa da Fonte en Portosín

100.665,25

0,00

100.665,25

TOTAL

396.645,25

0,00

396.645,25

Rianxo

Rede de saneamento en  Burés, fase 1

115.138,95

0,00

115.138,95

Rede de saneamento no lugar de Pousada, fase 1

222.357,39

0,00

222.357,39

TOTAL

337.496,34

0,00

337.496,34

 Ribeira

 Rede saneamento con pozo bombeo Muiños

326.718,74

0,00

326.718,74

Pavimentación de camiños en Sego

30.719,79

0,00

30.719,79

Páxinas suxeridas