Estás en:Novas

Actualización do principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA
Medidas financeiras

Resolución do 7 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14424.pdf

Páxinas suxeridas