Estás en:Novas

Oficina Virtual para a Coordinación Financeira coas Entidades Locais.

Novidades:

[09/10/2019] ​Fondo de Financiamento a Entidades Locais: Aplicación das medidas do Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos do 14 de marzo de 2019 (medida 3): Están dispoñibles, mediante acceso seguro e protexido, as condicións financeiras da operación de préstamo que resultará da agrupación de todas as operacións formalizadas ata 31 de decembro de 2018. Esta medida é de solicitude obrigatoria e o prazo para a súa presentación conclúe o día 22 de outubro de 2019.

[09/10/2019] Fondo de Financiamento a Entidades Locais: Aplicación das medidas do Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos do 14 de marzo de 2019 (medida 4): Resolución da Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local, pola que se aproba a relación de concellos cuxa débeda co Fondo de Financiamento a Entidades Locais supón unha elevada carga financeira, e que resulte da agrupación establecida na medida 3 daquel Acordo ou que tendo un só préstamo, poden solicitar unha ampliación adicional de 10 anos do período de amortización. Prazo de solicitude: ata o día 22 de outubro de 2019, incluído. Consulta, mediante acceso seguro e protexido, de concellos que poden solicitar aquela medida.

[09/10/2019] Apertura da Aplicación CESEL para a subministración de información do Custo Efectivo dos Servizos das Entidades Locais do exercicio 2018 (CESEL2018). Guía para cubrir os datos e documento coas Preguntas máis frecuentes relativas á subministración de información de CESEL. Prazo: aplicación aberta ata o 31 de outubro de 2019 ás 24:00.

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62

Páxinas suxeridas