Estás en:Novas

Publicidade das axudas a entidades locais para mellora de infraestruturas turísticas

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2019 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais para https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191010/AnuncioG0256-011019-0002_gl.pdfactuacións de mellora das infraestruturas turísticas, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2019.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191010/AnuncioG0256-011019-0002_gl.pdf

Páxinas suxeridas