Estás en:Novas

Aprobación bases reguladoras Plan provincial de cooperación ás obras e servizos. POS+2020

Deputación Provincial da Coruña
Servizo de Xestión de Plans. Sección de Plans Provinciais

2019/8668 Aprobación das bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2020

http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/10/31/2019_0000008668.pdf

Páxinas suxeridas