Estás en:Novas

Resolución das axudas á mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 de corporacións locais

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 11 de novembro de 2019, das axudas convocadas na Orde do 8 de agosto de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e os puntos de atención á infancia (PAI) dependentes de corporacións locais (cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020) e se convocan para o ano 2019.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191122/AnuncioG0425-141119-0001_gl.pdf

Páxinas suxeridas