Estás en:Novas

Modificación da Instrución que regula a rendición telemática da Conta Xeral das Entidades Locais

TRIBUNAL DE CONTAS
Conta Xeral das Entidades Locais

Resolución do 15 de xaneiro de 2020, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 19 de decembro de 2019, polo que se modifica a Instrución que regula a rendición telemática da Conta Xeral das Entidades Locais e o formato desta conta, a partir da correspondente ao exercicio 2015, aprobada por Acordo do Pleno do 26 de novembro de 2015.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/17/pdfs/BOE-A-2020-681.pdf

Páxinas suxeridas