Estás en:Novas

Estrutura do Ministerio de Política Territorial e Función Pública

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA
Organización

Real decreto 307/2020, do 11 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Política Territorial e Función Pública.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/12/pdfs/BOE-A-2020-1996.pdf

Páxinas suxeridas