Estás en:Novas

Convenio da Dirección Xeral do Catastro coa Deputación Provincial da Coruña

MINISTERIO DE FACENDA
Convenios

Resolución do 3 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral do Catastro, pola que se publica o Convenio coa Deputación Provincial da Coruña.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/12/pdfs/BOE-A-2020-2086.pdf

Páxinas suxeridas