Estás en:Novas

Axudas a concellos para a limpeza de praias marítimas

Deputación Provincial da Coruña
Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

2020/1070 Axudas a concellos para a limpeza de praias marítimas

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/02/12/2020_0000001070.pdf

Páxinas suxeridas