Estás en:Novas

Ampliación de prazo ou prórroga dispostas no artigo 34.2 do RD-lei 8/2020 aos contratos menores.

Ministerio de Xustiza

Avogacía Xeral do Estado Dirección do Servizo Xurídico do Estado.

Subdirección xeral dos servizos consultivos

Nota sobre a aplicación da ampliación de prazo ou prórroga previstas no artigo 34.2 do Real Decreto-lei 8/2020 aos contratos menores.

Apréciase fundamento xurídico para concluír en sentido afirmativo, é dicir, para entender que as previsións do artigo 34.2 da Real Decreto-lei resultan aplicables aos contratos menores.

Abogacia_estado_ContratosMenores_Art34_2_RD8_2020.pdf

Páxinas suxeridas